مقایسه اجرای بنچمارک گیک بنچ روی آیفون ۶ اس ، آیفون ۶ پلاس ، آیفون ۶ ، آیفون ۵ اس ، آیفون ۵ ، آیفون ۴ اس و آیفون ۴ 06:57
مقایسه سرعت بوت شدن آیفون ۶ اس ، آیفون ۶ پلاس ، آیفون ۶ ، آیفون ۵ اس ، آیفون ۵ ، آیفون ۴ اس و آیفون ۴ 03:42
iOS 8.3 یا iOS 9 بتا؟ کدام بهتر و سریعتر است؟ 07:53